Toiminta-ajatus
Vanhemmat
Ympäristö Laatu
Kuvia Yhteystiedot

Laatu

Työtämme ohjaavat sosiaali- ja kasvatustyön eettiset periaatteet sekä perhekodin laatujärjestelmä, joka tukee lasten yksilölliset tarpeet huomioivaa kasvun ja kehityksen suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja dokumentointia. Laatujärjestelmä ohjaa perhekodin arvoihin perustuvaa tavoitteellista kasvatustyötä, jossa kasvatustyön menetelmät ja vastuu ovat määritelty.
 

Kasvatus- ja hoitotyötä tukevat henkilökohtainen asiakassuunnitelma sekä hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka sisältää alkuarvion, väliarviot ja loppuarvion. Lasten ja nuorten opintoja ohjaa tarvittaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma sekä henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.
 

Laatujärjestelmässä on määritelty kasvatus- ja hoitotyön toteuttamiseen, kehittämiseen ja laadun varmistamiseen tarvittavat ammatilliset, toiminnalliset sekä taloudelliset resurssit.
 
 

Arvot

  • Fyysinen ja psyykkinen turvallisuus
  • Toisen ihmisen arvostaminen ja kunnioittaminen
  • Kodinomaisuus


Hoito- ja kasvatustyön tavoitteet

  • Lapsista kasvaa nuoria ja aikuisia, jotka arvostavat itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöään
  • Lapset ja nuoret oppivat suhtautumaan vastuullisesti ja tavoitteellisesti elämäänsä sekä tulevaisuuteen


                                                                                                     Alkuun