Toiminta-ajatus
Vanhemmat
Ympäristö
Laatu
Kuvia Yhteystiedot

Toiminta-ajatus

Perhekotimme tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa ja kasvatusta huostaanotetuille sekä avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille ja nuorille. Perhekodillamme on valmiudet ottaa vastaan myös maahanmuuttajataustaisia lapsia. Perhekodissamme on seitsemän paikkaa.

 
Tarjoamme lapsille ja nuorille kasvun ja kehityksen tueksi turvallisen, kodinomaisen ja luonnonläheisen kasvuympäristön. Toimintamme tavoitteena on laadukas ja kokonaisvaltainen lasten ja nuorten hoito ja ohjaus ikä- ja kehitystaso huomioiden. Hoitotyön tukena on jokaiselle lapselle ja nuorelle laadittu henkilökohtainen kasvatus- ja hoitosuunnitelma. Pidämme tärkeänä yhteistyötä biologisten vanhempien, sosiaalityöntekijöiden, koulun sekä muiden lapsen verkostossa toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa.

 
Kasvatusperiaatteenamme on ohjaava kasvatus ja yhteisesti sovitut pelisäännöt sekä turvalliset rajat, joista kiinnipitäminen on vanhempien vastuulla. Luonnonläheinen ympäristö, vesistö ja erilaiset kotieläimet – vuohet, kanat, kissat, koira - tarjoavat paitsi erinomaiset luonnon harrastusmahdollisuudet myös terapeuttisen miljöön. Yhteisessä arjessa harjoitellaan sosiaalisia taitoja, erilaisuuden kohtaamista, sitoutumista ja vastuullisuutta sekä ongelmanratkaisutaitoja yhdessä aikuisten kanssa. Tavoitteena on, että lapsista kasvaa nuoria ja aikuisia, jotka arvostavat itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöään.


Lapsia ja nuoria ohjataan vastuullisuuteen sekä suhtautumaan tavoitteellisesti elämäänsä ja tulevaisuuteen. Perhekodissa jokainen huolehtii omalta osaltaan yhteisestä viihtyvyydestä sekä osallistuu koti- ja pihatöihin ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti. Yhteisen arjen, koulunkäynnin ja harrastusten lisäksi tärkeää osaa näyttelevät yhteisesti vietettävät juhlat sekä vuodenaikojen mukaan rytmittyvät toiminnalliset ja elämykselliset tapahtumat sekä loma-aikoina tehtävät retket ja matkat.
                                                                                                      Alkuun