Toiminta-ajatus
Vanhemmat
Ympäristö
Laatu
Kuvia Yhteystiedot

Vanhemmat  

Perhekodin äiti, Jane Lehto on koulutukseltaan sosionomi (amk) sekä suorittanut työnohjaajan erikoistumisopinnot.
 

Työkokemusta on kertynyt mm. ennaltaehkäisevästä lastensuojelutyöstä, kriisityöstä sekä vapaaehtoisten sosiaalipalvelujen organisoinnista. Yksin maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijanuorten edustajan tehtävä lähes kymmenen vuoden aikana on opettanut ymmärtämään kulttuurin merkitystä lapsen ja nuoren kasvussa ja kehityksessä.


Motto: "Uskon siihen, että jokainen tekee parhaansa juuri sen hetkisessä elämäntilanteessaan, niillä tiedoilla, taidoilla, kokemuksilla ja voimavaroilla, joita on juuri sillä hetkellä käytettävissä."
 


Perhekodin isä, Timo Räsänen on koulutukseltaan lasten ja nuorten erityisohjaaja (LANU), sähkötekniikan insinööri (AMK). 

 
Kalastus, remontointi, moottoripyöräily, liikunta yleensä ja erityisesti joukkuepelit ovat pitkäaikaisia ja läheisiä harrastuksia. Timo on toiminut jääkiekkojunnujen ja -aikuisten valmentajana kymmenen vuoden aikana.

 
Motto: "Perhe on kuin joukkuepeli; kaikilla on oma paikkansa, kaikkia tarvitaan ja jokaisen kasvua ja kehitystä tuetaan yksilöllisesti."  


Perhekodin vanhemmat ovat osallistuneet sijais- ja adoptiovanhemmille suunnattuun Pesäpuu ry:n PRIDE-valmennukseen ja toimineet sijaisvanhempina vuodesta 2000 lähtien.

 
Perhekodin vanhemmat osallistuvat säännölliseen työnohjaukseen.

 
Perhekodin vanhemmat asuvat perhekodissa yhdessä lasten kanssa.

 
                                                                                                      Alkuun